KKS Dopuna za palice sa suzavcem 40ml
900 RSD Dodaj u korpu

KKS Dopuna za palice sa suzavcem 40ml

900 RSD

Opis

Dopunski uložak za palice sa suzavcem

Količina CS gasa: 40 ml