Vazdušna puška Ruger AIR SCOUT MAGNUM
Kalibar: 4,5 mm (.177) Dijabole
Način rada : “ Prelamanje cevi “
Kapacitet magacina :1 dijabola
Max. snaga : 32 Joule
Brzina : 340 m/s
Dužina : 1294 mm
Težina : 3865 g
Obarač : Single action
PVC kundak
Puška se prijavljuje MUP-u