Ultrazvučna ogrlica protiv buva i krpelja

2.680 RSD

1.INSTALACIJA BATERIJA
Uobičajen vek trajanja baterija je 4 do 6 meseci.
Kada se baterije istroše, otvorite poklopac sa zadnje strane i stare zameniti sa nove 4 od 1.5V (LR44 ili A76).
Ukoliko su baterije istrošene, pokazatelj neće svetleti pritiskom na dugme za proveru baterije.

2. PREKIDAČ
Postoje dva prekidača, jedan je za uključivanje, a drugi za testiranje ispravnosti baterije.
Prekidač se podešava uz pomoć oštrog predmeta, npr. olovke.
Aparat uključite postavljanjem u „ON“ poziciju i čuće se zujanje iz aparata.
Baterije proverite pritiskom na dugme za proveru baterije i crveno svetlo bi trebalo da zasvetli.

3. ZAKOPČAVANJE OGRLICE
Stavite ogrlicu oko vrata ljubimca tako da aparat bude uperen ka zemlji.

FUNKCIONISANJE
Pre postavljanja ogrlice oko vrata vašeg ljubimca, ljubimca detaljno iščešljajte.
Očekivano je da ljubimac prestane da se češe u roku od jednog dana.
Nastavite sa iščešljavanjem uz upotrebu ogrlice sledećih pet dana.
U nekim slučajevima se puni rezultati mogu očekivati tek posle šest nedelja.
Za sve to vreme, održavajte okruženje čistim, da bi se napasti što pre istrebile.
Iako dejstvo ogrlice ne uništava buve i krpelje, odstranjuje ih i drži pod kontrolom.

UPOTREBA
Pritisnite dugme za proveru baterije i čuće se zujanje na rastojanju 8-15cm.
Ukoliko nema zujanja, pritiskom na dugme za proveru baterije vidite da li će zasvetleti LED svetlosni indikator.

NAČIN RADA
Ogrlica predstavlja tehnološku inovaciju. Ona stvara sredinu naprijatnu za buve i krpelje da bi tu ostali. Zona dejstva je 1.2m.
Aparat mora biti usmeren ka zemlji da bi ultrazvučni talasi efikasno štitili područje.
Uobičajeno je da se napasti istrebe u roku od pet dana. U slučaju težih zapaćenosti buva i krpelja, preporučuje se čišćenje hemijskim sredstvima.

SIGURNOST
Ogrlica je potpuno neškodljiva za ljubimce i njihove vlasnike.
Ultrazvuk je daleko van zone čujnosti ljudi, pasa i mačaka.
Ispitivanja izvršena u uzgajali[tima od strane veterinara i drugih eksperata,
ukazuju na prednost ogrlice u odnosu na hemijske metode, jer je ogrlica efikasna, laka za korišćenje i sigurna.

ODRŽAVANJE
Ogrlica nije 100% vodootporna. Ukoliko se aparat nakvasi, nije upotrebljiva 48 sati nakon sušenja.
Pre upotrebe proverite da li je potpuno suva. Skinite ogrlicu sa ljubimca pre kupanja.
Ukoliko se baterije nakvase, izvadite ih iz aparata.