Daska za srndaća

Vrsta drveta: Orah
Pozadina obložena čojom