Toma Daska za Jelena veća

3.200 RSD

Daska za  jelena veća

Vrsta drveta: Orah
Pozadina obložena čojom