Praporac

Praporci služe da se označe psi u lovu, posebno kad je lov u šipražju ili u šumi.

Zvuk zvona se čuje na daleko pa možete pratiti psa po tom zvuku.