Baikal vazdušni pištolj MP651K

13.900 RSD

Kalibar: 4,5mm
Brzina čelične kuglice i dijabole do 120 m/s
Princip rada: Co2 (jedna ampula)
Količina ispaljenih kuglica po jednoj ampuli: >< 70
Nije potrebna prijava MUP-u